1Victoria Subkhangulova
55675664433443
2Egor Pustovit
54675564433443
3Alexander Kosov
51575664423243
4Andrey Dolganov
49575644422433
5Evgeniya Korneva
49565634433442
6ohwr m
47575644323413
7Jurazhukov
47565644422423
8Mikhail Mokronosov
46675544413223
9Asirian Artur
46464643422443
10Elena Mironenko
46565644423232
11Misha Semenov
46575543432233
12Anton Pankratov
46675643312423
13Kristina Zheltova
45545543422443
14Eskender Dzhemadinov
45545544422343
15Dmitrii Shumilin
44535644421433
16Denis Ivanov
44535643313443
17Anatolii Liutov
44565534313423
18Andrey Poletaev
44565563412223
19fb8acfad2b8d
4354563432344
20Max Kulaev
43435343433443
21mormaks
43635664302413
22Yury Botnikov
43545664313213
23Alina Rozhkova
42575543412231
24Variia Khuzhina
42575341213443
25Daniil Popov
41461534432423
26Vitaliy Maznykh
41375543222242
27Pavel Tolmachev
40475643212222
28Aleksei Ponomarev
40545243422432
29Ilona Kovalova
40532543422442
30KNS SNK
40442344413443
31Dima Rusak
39544543202442
32Natalia Iliunkina
396746344014
33Anastasia Malyheva
39575563323
34Dzimitry Markouski
39565533001443
35labdmitriy
39535543423212
36ok
39541533323433
37Antosha Kichaev
38335444422232
38Anna Yurishcheva
38445631321432
39Mikhail Nefedov
38505543213442
40Ilya Sirotkin
37515643421213
41Anna
37445344411232
42Valentin Palshin
37505642222432
43ezh di
36665444412
44Ruslan Tsygankov
36571144302423
45yeger Me
36412543422423
46Natalia Bobkova
355356433321
47Alpamys Tolegen
35562242112433
48Vika Tsareva
35534643102223
49elena druzhinina
3457564322
50Sergey Shcherbakov
3457464341