1Victoria Subkhangulova
55.006.007.005.006.006.004.004.003.003.004.004.003.00
2Egor Pustovit
54.006.007.005.005.006.004.004.003.003.004.004.003.00
3Alexander Kosov
51.005.007.005.006.006.004.004.002.003.002.004.003.00
4Andrey Dolganov
49.005.007.005.006.004.004.004.002.002.004.003.003.00
5Evgeniya Korneva
49.005.006.005.006.003.004.004.003.003.004.004.002.00
6Anastasia Malyheva
49.005.007.005.005.006.003.003.002.003.004.004.002.00
7Olga Filippova
47.005.007.005.006.004.004.003.002.003.004.001.003.00
8Jurazhukov
47.005.006.005.006.004.004.004.002.002.004.002.003.00
9MIKHAIL MOKRONOSOV
46.006.007.005.005.004.004.004.001.003.002.002.003.00
10Asiryan Artur
46.004.006.004.006.004.003.004.002.002.004.004.003.00
11Elena Mironenko
46.005.006.005.006.004.004.004.002.003.002.003.002.00
12Misha Semenov
46.005.007.005.005.004.003.004.003.002.002.003.003.00
13Anton Pankratov
46.006.007.005.006.004.003.003.001.002.004.002.003.00
14elena druzhinina
45.005.007.005.006.004.003.002.002.001.004.004.002.00
15Kristina Zheltova
45.005.004.005.005.004.003.004.002.002.004.004.003.00
16Eskender Dzhemadinov
45.005.004.005.005.004.004.004.002.002.003.004.003.00
17Dmitrii Shumilin
44.005.003.005.006.004.004.004.002.001.004.003.003.00
18Denis Ivanov
44.005.003.005.006.004.003.003.001.003.004.004.003.00
19Anatolii Liutov
44.005.006.005.005.003.004.003.001.003.004.002.003.00
20Andrey Poletaev
44.005.006.005.005.006.003.004.001.002.002.002.003.00
21fb8acfad2b8d
43.005.004.005.006.003.004.003.002.003.004.004.00
22Max Kulaev
43.004.003.005.003.004.003.004.003.003.004.004.003.00
23mormaks
43.006.003.005.006.006.004.003.000.002.004.001.003.00
24Yury Botnikov
43.005.004.005.006.006.004.003.001.003.002.001.003.00
25ezh di
42.006.006.005.004.004.004.004.001.002.002.001.003.00
26Alina Rozhkova
42.005.007.005.005.004.003.004.001.002.002.003.001.00
27Variia Khuzhina
42.005.007.005.003.004.001.002.001.003.004.004.003.00
28Dmitry Rutnoy
42.005.003.005.005.004.004.004.003.003.001.003.002.00
29Khorets Daniil
42.006.003.005.005.004.004.004.001.002.004.001.003.00
30Daniil Popov
41.004.006.001.005.003.004.004.003.002.004.002.003.00
31Pavlo Liabakh
41.005.004.005.006.004.003.003.000.003.004.002.002.00
32Vitaliy Maznykh
41.003.007.005.005.004.003.002.002.002.002.004.002.00
33Pavel Tolmachev
40.004.007.005.006.004.003.002.001.002.002.002.002.00
34Aleksei Ponomarev
40.005.004.005.002.004.003.004.002.002.004.003.002.00
35Ilona Kovaleva
40.005.003.002.005.004.003.004.002.002.004.004.002.00
36KNS SNK
40.004.004.002.003.004.004.004.001.003.004.004.003.00
37Bezmen Evgeny
39.005.007.005.006.004.003.003.001.002.003.00
38Dima Rusak
39.005.004.004.005.004.003.002.000.002.004.004.002.00
39Natalia Iliunkina
39.006.007.004.006.003.004.004.000.001.004.00
40Dzimitry Markouski
39.005.006.005.005.003.003.000.000.001.004.004.003.00
41labdmitriy
39.005.003.005.005.004.003.004.002.003.002.001.002.00
42ok
39.005.004.001.005.003.003.003.002.003.004.003.003.00
43Stanislav Vasilenko
39.005.003.005.006.004.003.002.003.002.002.002.002.00
44Antosha Kichaev
38.003.003.005.004.004.004.004.002.002.002.003.002.00
45Wassily Ilyin
38.005.007.005.003.004.003.003.001.003.002.002.00
46Anna Yurishcheva
38.004.004.005.006.003.001.003.002.001.004.003.002.00
47Mikhail Nefedov
38.005.000.005.005.004.003.002.001.003.004.004.002.00
48Ilya Sirotkin
37.005.001.005.006.004.003.004.002.001.002.001.003.00
49Anna
37.004.004.005.003.004.004.004.001.001.002.003.002.00
50Valentin Palshin
37.005.000.005.006.004.002.002.002.002.004.003.002.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.