1Dmitry Pisarev
5.005.00
2Andrey Anokhin
5.005.00
3Oleg Lupats
5.005.00
4Andrei Opanasenko
5.005.00
5Denis Chalenko
5.005.00
6Aleksandr Martynov
5.005.00
7Sergey Bulanov
5.005.00
8Vladislav Gogolin
5.005.00
9Petr Kushnir
5.005.00
10Konstantin Brezhnev
5.005.00
11Alexander Oorzhak
5.005.00
12Mark Nuzhnov
5.005.00
13Dzmitry Jurayeu
5.005.00
14Thomas Edward
5.005.00
15Oleg Ustimenko
5.005.00
16Nadezhda Fomina
5.005.00
17Maria Levchenko
5.005.00
18Irina Sedmaia
5.005.00
19Ivan Kovach
5.005.00
20Tatsiana Aharodnikava
5.005.00
21Sergunin Evgeniy
5.005.00
22Anatolii Ashulin
5.005.00
23Stanislav Sizov
5.005.00
24Oleg Fateev
5.005.00
25Daria Ponomareva
5.005.00
26Daniil Zaytsev
5.005.00
27Aleksandr Popov
5.005.00
28Andrei Makashov
5.005.00
29Nikita Grichin
5.005.00
30Yaroslav Naichuk
5.005.00
31Darya Simonova
5.005.00
32Eugene Zabuzov
5.005.00
33Aleksandr Shchelokov
5.005.00
34Den Ku
5.005.00
35Mark Baushenko
5.005.00
36Roman Lesechko
5.005.00
37Roman Bolkhovitin
5.005.00
38Ruslan Bulkhin
5.005.00
39Dmitriy Shatalov
5.005.00
40Vitaliy Eroshin
5.005.00
41Chipura Andrew
5.005.00
42Viacheslav Morozov
5.005.00
43Boris Yugay
5.005.00
44Denis Safronov
5.005.00
45Maxim Galanov
5.005.00
46Sergey Natalenko
5.005.00
47Kirill Frolov
5.005.00
48Altynay Mukatova
5.005.00
49Batyrkhan Botaeff
5.005.00
50Elena Kazantseva
5.005.00