1Albina Rodina
2849.00500.00679.00418.00600.00384.00268.00
2Aleksander Sokolov
2510.00440.00588.00460.00502.00369.00151.00
3Dmitriy Dzhenakov
2108.00400.00536.00400.00402.00264.00106.00
4Maksim Podlaskin
2089.00400.00522.00415.00400.00251.00101.00
5Evgeny Smirnov
1980.00300.00541.00460.00500.00179.00
6Andrey Dolganov
1966.00372.00495.00133.00474.00262.00230.00
7Aleksei Vert-Miller
1787.00300.00389.00312.00404.00284.0098.00
8Oganes Manasian
1737.00377.00369.00388.00310.00192.00101.00
9Natalia Arsenteva
1657.00477.00284.00374.00220.00174.00128.00
10Artyom Sayapin
1642.00277.00440.00292.00235.00241.00157.00
11Iurii Samusevich
1633.00255.00623.00336.00419.00
12Alexander Vashchanov
1602.00372.00322.00174.00404.00244.0086.00
13Aleksandr Sokolov
1597.00477.00268.00309.00304.00136.00103.00
14Roman Sitnikov
1551.00277.00189.00235.00328.00303.00219.00
15Roman Barilov
1527.00200.00205.00215.00477.00252.00178.00
16Roxio
1526.00400.00400.00148.00252.00250.0076.00
17Anton R
1415.00286.00211.00194.00500.00224.00
18Vitaly Voloshin
1413.00277.00452.00382.00302.00
19Timur Khuzhin
1385.0041.00252.00307.00411.00262.00112.00
20Salikh Khabibullin
1379.00240.00117.00192.00502.00119.00209.00
21Shura V
1333.00232.00411.00239.00108.00247.0096.00
22Timur Munirov
1314.00232.00340.00268.00285.00189.00
23Elena Soldatenko
1287.00377.00303.00387.00220.00
24Yaroslav Knyazev
1266.00255.00348.00361.00302.00
25Julia Komleva
1240.00338.00331.00334.00160.0077.00
26Slava Voiteshonok
1200.00261.00457.00268.00214.000.00
27Mustafin Yaroslav
1107.00100.00222.00149.00302.00138.00196.00
28Mark Rudak
1096.00232.00448.00316.00100.00
29Ilya Rogatov
1030.00277.00140.00281.00280.0052.00
30Severinov Yuriy
1028.00140.00245.00208.00302.00133.00
31ENazarov
1005.00177.00203.00278.00101.00119.00127.00
32Tim Vilkov
981.00277.00400.00304.000.00
33Kiram Al-kharba
975.00261.00340.00256.00118.00
34Danil Fedorov
889.00440.00449.00
35Ilya Zuev
878.00277.00348.00253.00
36Aleksei Slinka
859.00177.00348.00334.00
37Evgeny Vorsin
846.00397.00449.00
38Martin Gabd
841.00390.00451.00
39Dmitry Koptelov
833.00497.00336.00
40Anton Savchenko
785.00372.00413.00
41Nikolai Vdovin
785.00377.00408.00
42Aleksandr Kuznetsov
768.00155.00280.00333.00
43Nurkaiyr Yedige
765.00322.00443.00
44Andrew Son
743.00477.00266.00
45Mikhail Dvornikov
732.00377.00355.00
46Alexander Vozvyshaev
732.00332.00400.00
47Vsevolod Khrapovitskiy
723.00232.00491.00
48Stepan Kulchitsky
702.00461.00241.00
49Olga Snowowl
694.00277.00102.00315.00
50Maria Myslivets
583.00261.00322.00