1Albina Rodina
2751.00500.00679.00418.00502.00384.00268.00
2Nikita Parkhomenko
2672.00477.00540.00412.00600.00325.00318.00
3Aleksander Sokolov
2608.00440.00588.00460.00600.00369.00151.00
4Evgeny Smirnov
2282.00300.00541.00460.00513.00289.00179.00
5Stanislav Chistyakov
2223.00300.00583.00406.00600.0097.00237.00
6Dmitriy Dzhenakov
2206.00400.00536.00400.00500.00264.00106.00
7Maksim Podlaskin
1991.00400.00522.00415.00302.00251.00101.00
8Petr Sokerin
1942.00377.00463.00354.00300.00218.00230.00
9Andrey Dolganov
1895.00372.00495.00133.00403.00262.00230.00
10Aleksei Vert-Miller
1854.00300.00389.00312.00471.00284.0098.00
11Oganes Manasian
1760.00377.00369.00388.00333.00192.00101.00
12Natalia Arsenteva
1755.00477.00284.00374.00318.00174.00128.00
13Artyom Sayapin
1740.00277.00440.00292.00333.00241.00157.00
14Aleksandr Sokolov
1658.00477.00268.00309.00365.00136.00103.00
15Konstantin Sk
1650.00340.00340.00312.00300.00174.00184.00
16Roman Sitnikov
1648.00277.00189.00235.00425.00303.00219.00
17Iurii Samusevich
1632.00255.00623.00336.00418.00
18Iuliia Vdovina
1631.00290.00316.00274.00321.00228.00202.00
19Roman Barilov
1625.00200.00205.00215.00575.00252.00178.00
20Roxio
1623.00400.00400.00148.00349.00250.0076.00
21Alexander Vashchanov
1611.00372.00322.00174.00413.00244.0086.00
22Viacheslav Kuzmin
1611.00261.00240.00304.00406.00211.00189.00
23Evgeny Koshchin
1561.00255.00485.00365.00205.00217.0034.00
24valerii kniazkov
1558.00261.00349.00397.00365.00186.00
25Alexander Petrov
1512.00240.00359.00262.00360.00198.0093.00
26Vitaly Voloshin
1511.00277.00452.00382.00400.00
27ec84c181750f
1507.00261.00340.00356.00400.00150.00
28Salikh Khabibullin
1477.00240.00117.00192.00600.00119.00209.00
29Mikhail Chernyshev
1467.00477.00440.00121.00418.0011.00
30Shura V
1430.00232.00411.00239.00205.00247.0096.00
31Maria Sinilshchikova
1429.00300.00200.00330.00308.00291.00
32Nikolai Vdovin
1410.00377.00408.00425.00200.00
33Any
1389.00206.00255.00327.00211.00281.00109.00
34Elena Soldatenko
1377.00377.00303.00387.00310.00
35Yaroslav Knyazev
1363.00255.00348.00361.00399.00
36Ilnar Khalimov
1326.00140.00222.00220.00300.00253.00191.00
37Anton R
1317.00286.00211.00194.00402.00224.00
38Timur Khuzhin
1312.0041.00252.00307.00338.00262.00112.00
39Nikita Klichko
1308.00136.00233.00111.00400.00259.00169.00
40Julia Komleva
1305.00338.00331.00399.00160.0077.00
4188b4308773c5
1304.00272.00340.00286.00208.00195.003.00
42P B
1296.00277.00217.00277.00208.00250.0067.00
43Alexander Maryev
1280.00132.00140.00214.00399.00241.00154.00
44Nikita Baramiia
1273.00232.00346.00389.00306.00
45Evgeny Vorsin
1264.00397.00449.00418.00
46c26a451bcbcb
1252.00277.00170.00405.00400.00
47Timur Munirov
1238.00232.00340.00268.00209.00189.00
48Ivan Alexandrov
1206.00240.00340.00326.00300.00
49Mustafin Yaroslav
1205.00100.00222.00149.00400.00138.00196.00
50Natalika Gorovaya
1196.00232.00155.00298.00211.00238.0062.00