1Nikolay Andreychik
125.0044254.005.003.002.003.003.003.001.004.003.0025.00
2Denis Pikhenko
124.0035284.005.003.003.004.003.002.004.004.004.0025.00
3Kseniya Shutova
122.0044254.005.002.003.002.001.003.002.004.002.0025.00
4Vlad Gusev
115.0037253.005.004.004.004.003.000.001.004.000.0025.00
5Dbadeev
112.0040124.005.004.004.003.003.002.003.003.004.0025.00
6Semernya Vladislav
111.0034253.005.001.003.001.003.002.003.004.002.0025.00
7Alexander Barluka
105.0034253.005.003.001.003.002.004.000.0025.00
8Masyagin
105.0034253.005.000.003.001.000.003.002.004.000.0025.00
9Ksenia
103.0033252.005.001.002.001.001.002.001.003.002.0025.00
10George Varenikov
96.0018254.005.001.003.004.000.002.002.004.003.0025.00
11Polina Vladykina
88.0026123.005.002.002.001.000.003.002.003.004.0025.00
12Dmitrii Sitnikov
84.0026121.004.003.000.001.002.000.003.003.004.0025.00
13Denis Grushentsev
83.003253.004.004.003.002.003.002.002.004.003.0025.00
14Maxim Talimanchuk
81.003253.005.004.003.003.003.000.001.004.002.0025.00
15Dmitriy Faiazov
77.00252.005.002.003.002.002.002.002.004.003.0025.00
16Vladislav Dolgopolov
75.00253.004.002.003.003.003.003.002.001.001.0025.00
17Daria Tikhonova
74.0026123.001.003.001.003.0025.00
18NorthernRay
74.00254.005.002.002.002.002.001.004.002.0025.00
19Eduard Belov
73.00253.005.001.002.001.003.001.000.003.004.0025.00
20Alexander Samokhin
71.00253.005.002.002.002.002.002.003.0025.00
21Vera Lobanova
66.00124.005.003.003.002.003.002.002.004.001.0025.00
22Maksim Kleshchenok
63.00253.005.000.000.000.000.002.002.000.001.0025.00
23Valeriia Garashchenko
62.00123.005.002.002.001.003.002.001.004.002.0025.00
24Ai Ya
47.001.005.001.002.002.002.002.003.004.0025.00
25Timur Badretdinov
47.003.005.002.002.003.003.001.003.000.0025.00
26Nikita Nikitchenko
44.005.001.002.003.002.002.004.0025.00
27Ekaterina Timofeeva
41.00124.005.002.004.003.002.003.004.002.000.00
28Nikolai Vdovin
37.003.005.002.002.0025.00
29Artem Gargoma
35.005.000.002.001.002.0025.00
30Olga Kanishcheva
22.003.004.001.003.003.002.001.003.002.00
31Ishchenko Roman
22.004.005.002.003.003.002.001.002.000.00
32Ivan Ivanov
20.004.005.002.002.000.001.003.000.003.000.00
33Ivanyuk Bogdan
20.005.004.003.004.004.000.00
34Valeria Lakshina
20.003.005.003.003.002.002.000.002.000.00
35Valentin Kyrow
19.002.004.002.001.002.002.002.001.003.00
36Gorbenko Daniil
19.002.005.004.001.001.001.002.003.00
37Mark Baushenko
19.003.000.002.002.001.002.003.000.003.003.00
38Dima Gaiduchenko
18.005.003.002.002.002.001.003.00
39Chumakov Eugene
16.005.004.002.003.002.00
40Dmitriy Dzhenakov
16.005.003.002.003.003.00
41Rostislav Shikharev
16.000.004.000.003.002.000.002.002.003.00
42Anastasia Strelchyk
16.005.003.003.002.003.00
43Nikita Kasianov
16.004.003.002.004.003.00
44Maria Potapova
16.003.004.000.003.003.000.003.00
45Andriy Samoshyn
15.005.002.001.003.001.003.00
46Alex K
15.005.004.002.002.002.00
47Aleksandr Lekomtsev
15.005.003.002.003.002.00
48Sergey Filkin
15.005.003.002.003.002.00
49Maksim Mishurov
15.005.000.002.001.002.003.002.00
50Mark Baushenko
15.005.002.002.003.003.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.