1Mark Baushenko
93.00284.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.00
2Ilya Klein
90.00254.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.00
3Yuri Peshkichev
83.00252.004.004.0010.0015.004.004.003.004.004.004.00
4Nikita Chukhrov
81.00253.005.004.0010.0015.003.004.002.002.003.004.001.00
5Maxim Gudzikevich
80.00252.005.004.0010.0015.002.003.003.000.004.003.004.00
6Dmitry Akimov
79.00254.005.004.0010.0015.004.004.004.000.004.00
7Alexander Potekhin
78.00254.005.004.0010.0015.004.004.003.004.00
8Azamatkhan Arifkhanov
77.00253.005.003.0010.0015.002.003.004.003.004.00
9Andrey Teterin
77.00253.005.002.0010.0015.003.003.002.001.003.003.002.00
10Viktor Iudin
75.00253.005.003.0010.0015.002.002.001.001.003.003.002.00
11Daria
75.00251.005.003.0010.0015.002.002.003.002.004.002.001.00
12Valukhov Andrei
75.00255.002.0010.0015.003.003.003.001.002.003.003.00
13Danil Gizdatullin
70.00251.005.004.0010.0015.004.002.003.001.00
14Alexey Mamaev
67.00123.005.003.0010.0015.004.001.004.002.002.004.002.00
15Artyom Boldinov
66.00122.005.004.0010.0015.001.003.003.000.004.003.004.00
16Aleksei Komlev
65.00123.005.003.0010.0015.003.003.002.002.003.003.001.00
17Daniil Devyatkin
64.00124.005.003.0010.0015.004.001.001.001.004.003.001.00
18Alexey Kononov
64.00252.005.004.0010.000.002.002.003.000.004.003.004.00
19Arina Pirogova
64.00124.005.003.0010.0015.004.001.002.002.002.003.001.00
20Ivan Trenev
64.00124.005.003.0010.0015.004.002.001.001.002.004.001.00
21Andrew Tkachenko
64.00124.005.004.0010.0015.003.001.002.001.002.004.001.00
22Anastasiia Piskunova
63.00124.005.003.0010.0015.004.001.002.002.002.002.001.00
23Vadim Sofin
62.00124.005.004.0010.000.004.004.004.003.004.004.004.00
24Nadezhda Chaplinskaia
62.00123.005.003.0010.0015.002.001.002.001.003.003.002.00
25Irina Vankina
62.00123.005.002.0010.0015.004.003.001.001.003.002.001.00
26Peter Zheleznyakov
62.00123.005.003.0010.0015.004.001.002.001.003.003.00
27Alexey Zherebtsov
60.00122.005.0010.0015.002.002.003.000.004.004.001.00
28Anastasia Sidorova
59.00252.005.003.0010.000.002.002.003.001.003.002.001.00
29Dmitry Malishev
59.00251.005.004.0010.000.003.003.000.000.004.002.002.00
30Eduard Ni
58.00123.004.003.0010.0015.003.003.001.000.002.001.001.00
31Mikhail Utrobin
56.00253.005.002.0010.000.002.003.002.001.002.001.000.00
32Evgeniy Shevlyakov
55.00123.005.002.0010.0015.003.001.001.000.003.000.00
33Arkadiy Kvetnoy
54.00120.005.004.0010.0015.004.002.001.001.00
34Andrei Petropavlovskii
54.00123.004.003.0010.0015.003.001.001.000.001.001.00
35Konstantin Garamov
54.00121.004.003.0010.0015.004.002.002.001.00
36Nikolai Kudriavtsev
54.00251.005.002.0010.000.004.002.002.001.002.00
37Mikhail Solomennik
50.004.005.004.0010.000.004.004.004.003.004.004.004.00
38Max Lebedev
48.00125.002.0010.000.004.003.002.001.004.004.001.00
39Egor Skrypnikov
46.00122.005.003.0010.000.002.001.003.001.002.004.001.00
40Egor Sergeenko
45.00121.005.003.0010.000.003.002.002.001.003.003.000.00
41Kseniia Cherviakova
44.001.005.001.0010.000.004.004.004.003.004.004.004.00
42Pavel Semenov
43.00122.005.004.0010.000.003.001.002.002.002.00
43Sergey Trusov
43.00122.005.004.0010.000.002.003.003.000.002.00
44Max Chuprov
43.00121.005.003.0010.000.003.002.003.003.001.00
45Dmitrii V
42.00121.005.003.0010.000.002.002.002.001.002.001.001.00
46Evgenia Mescheryakova
41.00122.005.004.0010.000.002.004.001.001.00
47Vladimir Sorokin
41.00122.005.003.0010.000.001.001.001.000.002.002.002.00
48Yury Filimonov
41.00252.005.004.000.002.003.00
49Vladimir Agishev
41.00125.003.0010.000.003.001.000.000.003.004.00
50Ivan Botov
40.004.005.004.0010.000.004.002.004.002.004.001.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.