1Mark Baushenko
139.0043284.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.003.00
2ant ant
118.0039253.005.002.0010.0015.003.003.002.001.003.003.002.002.00
3Ivan Trenev
117.0050124.005.003.0010.0015.004.002.001.001.002.004.001.003.00
4Viktor Yudin
117.0039253.005.003.0010.0015.002.002.001.001.003.003.002.003.00
5Yuri Peshkichev
117.0031252.004.004.0010.0015.004.004.003.004.004.004.003.00
6Nadezhda Chaplinskaia
115.0050123.005.003.0010.0015.002.001.002.001.003.003.002.003.00
7Arina Pirogova
115.0048124.005.003.0010.0015.004.001.002.002.002.003.001.003.00
8Artyom Boldinov
112.0043122.005.004.0010.0015.001.003.003.000.004.003.004.003.00
9Anastasiia Piskunova
111.0048124.005.003.0010.0015.004.001.002.002.002.002.001.00
10Evgeniy Shevlyakov
106.0048123.005.002.0010.0015.003.001.001.000.003.000.003.00
11Andrew Tkachenko
101.0034124.005.004.0010.0015.003.001.002.001.002.004.001.003.00
12Daniil Devyatkin
101.0034124.005.003.0010.0015.004.001.001.001.004.003.001.003.00
13Dmitry Malishev
100.0039251.005.004.0010.000.003.003.000.000.004.002.002.002.00
14Alexey Mamaev
98.0028123.005.003.0010.0015.004.001.004.002.002.004.002.003.00
15Viktor Fadeev
93.0028123.005.003.0010.0015.004.001.002.001.003.003.003.00
16Ilya Klein
92.00254.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.002.00
17Anastasia Sidorova
90.0031252.005.003.0010.000.002.002.003.001.003.002.001.00
18Nikita Chukhrov
83.00253.005.004.0010.0015.003.004.002.002.003.004.001.002.00
19Maxim Gudzikevich
83.00252.005.004.0010.0015.002.003.003.000.004.003.004.003.00
20Max Lebedev
82.0031125.002.0010.000.004.003.002.001.004.004.001.003.00
21Azamatkhan Arifkhanov
80.00253.005.003.0010.0015.002.003.004.003.004.003.00
22Dmitry Akimov
79.00254.005.004.0010.0015.004.004.004.000.004.00
23Andrew Valukhov
78.00255.002.0010.0015.003.003.003.001.002.003.003.003.00
24Alexander Potekhin
78.00254.005.004.0010.0015.004.004.003.004.00
25Daria
77.00251.005.003.0010.0015.002.002.003.002.004.002.001.002.00
26Kirill Gerasimov
74.0039121.005.000.000.004.004.001.002.004.002.00
27Danil Gizdatullin
70.00251.005.004.0010.0015.004.002.003.001.00
28Aleksei Komlev
68.00123.005.003.0010.0015.003.003.002.002.003.003.001.003.00
29Milana Shkhanukova
67.00431.005.002.0010.000.002.001.003.00
30Alexey Kononov
67.00252.005.004.0010.000.002.002.003.000.004.003.004.003.00
31Vadim Sofin
65.00124.005.004.0010.000.004.004.004.003.004.004.004.003.00
32Irina Vankina
65.00123.005.002.0010.0015.004.003.001.001.003.002.001.003.00
33Eduard Ni
60.00123.004.003.0010.0015.003.003.001.000.002.001.001.002.00
34Alexey Zherebtsov
60.00122.005.0010.0015.002.002.003.000.004.004.001.000.00
35Mikhail Utrobin
56.00253.005.002.0010.000.002.003.002.001.002.001.000.00
36Nikolai Kudriavtsev
54.00251.005.002.0010.000.004.002.002.001.002.00
37Konstantin Garamov
54.00121.004.003.0010.0015.004.002.002.001.00
38Arkadiy Kvetnoy
54.00120.005.004.0010.0015.004.002.001.001.00
39Andrei Petropavlovskii
54.00123.004.003.0010.0015.003.001.001.000.001.001.00
40Mikhail Solomennik
52.004.005.004.0010.000.004.004.004.003.004.004.004.002.00
41Egor Skrypnikov
48.00122.005.003.0010.000.002.001.003.001.002.004.001.002.00
42Egor Sergeenko
47.00121.005.003.0010.000.003.002.002.001.003.003.000.002.00
43Kseniia Cherviakova
46.001.005.001.0010.000.004.004.004.003.004.004.004.002.00
44Владимир Агишев
44.00125.003.0010.000.003.001.000.000.003.004.003.00
45Pavel Semenov
43.00122.005.004.0010.000.003.001.002.002.002.00
46Sergey Trusov
43.00122.005.004.0010.000.002.003.003.000.002.00
47Max Chuprov
43.00121.005.003.0010.000.003.002.003.003.001.00
48Vladimir Sorokin
42.00122.005.003.0010.000.001.001.001.000.002.002.002.001.00
49Dmitrii V
42.00121.005.003.0010.000.002.002.002.001.002.001.001.00
50Ivan Botov
42.004.005.004.0010.000.004.002.004.002.004.001.002.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.