March 27 – May 27Ended 4 months ago

#Teams
Score
Выступления
Публикация
Финальный проект
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Block 5
Block 6
Block 7
Block 8
1Artem Tchirkoffskii
129.00204110.009.0010.008.008.007.009.007.00
2Alexandrin Victor
122.00508.0010.0010.009.008.008.0010.009.00
3Sergei Gusev
121.0016339.009.0010.008.008.009.0010.009.00
4Anastasiia Iziumova
121.0018309.008.0010.008.0010.009.0010.009.00
5Ilia Mushkin
119.0016338.009.0010.007.008.009.0010.009.00
6Roman Lyalchenko
116.00458.0010.009.009.007.009.0010.009.00
7Raphych Chelebnev
111.00359.0010.0010.008.0011.0010.0010.008.00
8Ilona Kovaleva
111.0018306.0010.0010.008.006.008.0010.005.00
9Evgeniia D
109.001010305.009.008.008.006.006.008.009.00
10Ilya Klein
109.0020365.0010.009.007.008.008.000.006.00
11Yury Kashnitsky
106.00507.0010.007.008.005.005.009.005.00
12Yuriy Gorshkov
103.00347.0010.0010.008.009.007.0010.008.00
13Mikhail Sorokin
100.00389.007.008.008.007.007.009.007.00
14Roman Pashkovsky
100.0020500.008.005.007.005.000.000.005.00
15Sergei Rusantsov
99.00367.007.009.007.007.009.0010.007.00
16Zalina Rusinova
97.00508.0010.008.008.006.007.00
17Kseniya Nikitina
91.00356.009.009.007.005.008.008.004.00
18Danil Meshcheryakov
88.00238.008.008.008.007.006.0010.0010.00
19Senya
87.00508.007.009.005.005.001.000.002.00
20Maxim Suvorov
84.00356.008.006.005.007.004.007.006.00
21Andre Pedchenko
82.00258.008.0010.007.004.007.007.006.00
22Georgiy Khan
80.00158.0010.007.008.008.007.0010.007.00
23Yaroslav Yanin
78.00307.009.006.003.006.004.007.006.00
24Kudin Stepan
78.00108.0010.009.007.008.007.009.0010.00
25Sergei Parshin
77.00400.000.000.000.008.008.0010.0011.00
26labdmitriy
74.009.0010.0010.008.009.008.0010.0010.00
27George Varenikov
74.00206.009.007.008.007.009.008.00
28Vasiliy Chelpanov
74.009.009.0010.008.009.009.0010.0010.00
29Alexander Lekomtsev
71.008.0010.0010.009.008.009.0010.007.00
30b1d43f943d5f
71.008.0010.0010.008.007.009.0010.009.00
31Maksim Hlod
70.007.008.009.008.008.009.0010.0011.00
32alexj smolin
69.007.009.009.008.009.008.009.0010.00
33Nikita Fedotov
69.007.008.009.008.008.009.0010.0010.00
34Stanislav Morozov
68.005.009.0010.008.008.008.009.0011.00
35Vladimir Koltunov
68.009.0010.009.008.008.005.009.0010.00
36Ekaterina Semichasnova
67.009.0010.0010.007.009.007.009.006.00
37Konstantin Soin
67.008.0010.008.007.007.009.0010.008.00
38Dmitrii Zelenin
66.00256.009.006.009.004.007.00
39Yury Botnikov
66.009.008.0010.008.005.0010.0010.006.00
40Vadim Lopatin
66.007.009.0010.008.009.009.009.005.00
41Mitrofanovem
66.008.009.0010.007.008.009.0010.005.00
42Dmitrii V
65.009.007.0010.007.007.007.009.009.00
43Aleksandr Dubrovin
65.008.0010.008.008.007.008.0010.006.00
44Dmitrii Sergeevich Saburin
65.007.009.008.007.007.008.0010.009.00
45Babina Daria
64.009.009.008.009.006.008.007.008.00
46Alex K
64.006.0010.0010.007.009.007.009.006.00
47Leonid Morozov
63.007.009.008.008.007.007.009.008.00
48Gennadii Mikhailov
63.0056.008.009.008.009.008.005.005.00
49Pavel Rostov
62.007.007.006.008.007.009.009.009.00
50Dinar Enikeev
62.009.0010.0010.008.007.009.009.00