Ends in 2 weeks

May 4

June 5

#Teams
Score
Alice
Block 1
1Aleksei Vert-Miller
80.007010.00
2Viacheslav Korneichuk
60.005010.00
3Vladislav Polunin
60.005010.00
4Albina Rodina
60.005010.00
5Maksim Podlaskin
60.005010.00
6Alyona Akera
60.005010.00
7Andrei Yakovlev
59.00509.00
8Mikhail Solodukhin
59.00509.00
9Salikh
58.00508.00
10Maxim Suvorov
58.00508.00
11Michael Vasilev
58.00508.00
12Andrey Kovsharov
57.00507.00
13Gennadii Mikhailov
55.00505.00
14Alina Sergeevna Daniel
50.004010.00
15Maxim Tregubenko
50.004010.00
16Natalia Arsenteva
50.004010.00
17Alexey Kovalev
50.004010.00
18Anna Chapygina
50.004010.00
19Denis Verizhnikov
50.004010.00
20Svyatoslav Tokarevskiy
50.004010.00
21Maksim Hlod
50.004010.00
22Aleksey Evdakov
50.004010.00
23Kobzev Nikita
50.004010.00
24Ekaterina Kusakina
49.00409.00
25OzherelieVV
49.00409.00
26Petr Kushnir
49.00409.00
27Sergey Iglin
49.00409.00
28Daniil Zaytsev
49.00409.00
29mike kravtsov
49.00409.00
30Ivan Drago
49.00409.00
31Georgiy Khan
49.00409.00
32Mikhail Chernyshev
49.00409.00
33Roman Barilov
49.00409.00
34Nikita Shabalov
48.00408.00
35Petr Borisovich Martynov
48.00408.00
36Olga Morozova
48.00408.00
37Shura V
48.00408.00
38Ivan Ivan
47.00407.00
39Ilya Kiselev
47.00407.00
40Ilona Kovaleva
47.00407.00
41Aleksander Sokolov
47.00407.00
42Maximmg
47.00407.00
43Arkadii Polukhin
46.00406.00
44Gleb Aleksandrovich Shuldyakov
44.00404.00
45Max Ikonn
42.00402.00
46Frolov Maksim
41.00401.00
47Ekaterina Sinkova
40.003010.00
48Milya Khazieva
40.003010.00
49Evgeny Kazenov
40.003010.00
50Viktoriia Khlystun
40.00400.00