Ended 3 months ago
378 participants
1625 submissions
#Teams (134)
ROC AUC
Last
Entries
1Stanislav Chistyakov
0.784472
3m
73
2seed95
0.782546
3m
11
3Andrey Chubin
0.781248
3m
67
4Room722
0.781018
3m
28
5Rostislav Ilyk
0.780159
3m
24
6mnnqnAI
0.78009
3m
66
7Alexander Ershov
0.779789
3m
61
8Vyacheslav Muzhichenko
0.779264
3m
15
9Irina Lapenko
0.779138
3m
67
10Mikhail Trofimov
0.7791
3m
13
11Nikita Baramiia
0.779028
3m
20
12c1afde418b0e
0.778693
3m
40
13AVN
0.778565
3m
20
14ca75fae67f30
0.77833
3m
7
15Miko Tech
0.778324
3m
15
161e550bfec39f
0.778192
3m
6
17Yury Bolkonsky
0.778114
3m
22
18kirill golenkov
0.777519
3m
49
19c1a2095ee1b6
0.777488
3m
32
20Anastasia Bukatkina
0.777446
3m
22
21Grigory Kulagin
0.777195
3m
15
222 points
0.776669
3m
83
23SergeyXY
0.776193
3m
29
24TeamA
0.775395
3m
21
25Скоринг и точка
0.775187
3m
12
26Sergey Mozzhukhin
0.775055
3m
47
27e2e-nn
0.774968
3m
25
28Dmitriy Kharchev
0.774709
3m
1
29Oleg Diakov
0.774161
3m
11
30Aleksei Vert-Miller
0.773965
3m
34
31vkost
0.773717
3m
12
32Aleksei Kravchenko
0.773573
3m
1
33Nikita Nikonov
0.773557
4m
6
34Aydar Khisamov
0.773469
3m
8
35Igor Kozlov
0.773294
3m
6
36Nikita Elenberger
0.773081
4m
6
37Dmitry Vaskin
0.772894
4m
20
38Eskender Dzhemadinov
0.772766
3m
23
39Denis Shulakov
0.77233
3m
18
40Sergey Evstafev
0.77226
4m
2
41anti_djakonov_method
0.772171
3m
11
42GigaChadScience
0.772081
3m
20
43Bosphorus
0.771815
3m
13
44Aleksey Kovalenko
0.771692
3m
2
45joskie
0.771684
3m
6
46Andrei Babkin
0.77137
3m
19
47smpl
0.771114
4m
1
48Mikhail Kostin
0.771114
4m
3
49kamushekp kamenev
0.770602
3m
7
50Egor Pustovit
0.770585
4m
2