Ended 2 months ago
60 participants
158 submissions
#Teams (12)
MAP Score
F1 Score
1Sergey Zlobin
0.9759340590.8335832084
2Slava Dodatko
0.9675938580.9778565102
3Vadym Kozlovskyi
0.9667412760.9778565102
4Maxim Lyuzin
0.96149387510.9139515455
5Yauhen Ustsinovich
0.95769770760.9181434599
6Vasiliy Adeshkin
0.91750745730.5641558442
7Alina Shchukina
0.84444228290.8578901482
8Maria Potapova
0.00010270710.0053835801
9Egor Pustovit
0.00010270710.0053835801
10Alexey Voytsekhovskiy
0.00010270710.0053835801
11Dmitrii Kutsenko
0.00010270710.0053835801
12Мария Филиппова
0.00010270710.0053835801