#Teams
Score
DRL Course 2023 Домашнее задание 1 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 1 Результат
DRL Course 2023 Домашнее задание 2 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 2 Результат
DRL Course 2023 Домашнее задание 3 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 3 Результат
DRL Course 2023 Домашнее задание 4 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 4 Результат
DRL Course 2023 Домашнее задание 5 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 5 Результат
DRL Course 2023 Домашнее задание 6 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 6 Результат
DRL Course 2023 Домашнее задание 7 Оформление
DRL Course 2023 Домашнее задание 7 Результат
1Maksim Skibin
69.005.005.005.005.005.004.005.005.005.005.005.005.005.005.00
2Konstantin Andreev
69.005.005.005.005.005.005.005.005.005.004.005.005.005.005.00
3Bogdan Bulatov
68.005.005.005.005.005.005.005.005.005.004.005.005.005.004.00
4Dania Krutovskii
68.005.004.005.004.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00
5Ilnaz Salimov
68.005.004.005.004.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00
6Vladislav Larchev
67.005.004.005.004.005.005.005.005.004.005.005.005.005.005.00
7Maxim Suvorov
67.005.004.005.005.005.005.005.004.005.004.005.005.005.005.00
8Aleksandr Sokolov
66.005.005.005.005.005.004.005.005.004.005.005.004.005.004.00
9Nikita Sorokin
66.005.004.005.005.005.004.005.004.004.005.005.005.005.005.00
10Екатерина Василько
66.005.004.005.003.005.005.005.005.004.005.005.005.005.005.00
11Dzmitry Shalamitski
64.005.004.005.003.005.004.005.005.004.005.005.004.005.005.00
12Andrey Semenov
64.004.004.005.004.005.005.005.005.005.004.005.004.005.004.00
13Aleksandr Lukash
63.005.004.004.004.004.005.005.004.005.004.005.004.005.005.00
14Pavel Nakaznenko
63.004.004.004.005.004.004.005.005.004.005.004.005.005.005.00
15Sofia Arcadieva
62.005.005.005.004.003.004.005.005.005.005.005.004.004.003.00
16Dmitry Shereshevskiy
61.005.005.005.005.005.005.005.004.005.005.005.005.001.001.00
17Anna Volgina
61.005.004.005.005.005.005.004.003.004.005.005.004.004.003.00
183bd628ba02f6
59.005.004.005.004.005.005.005.004.005.005.005.005.001.001.00
19Anastasiya Tataurova
59.004.004.005.004.004.005.005.004.005.004.005.002.003.005.00
20Ali Tagirov
58.005.004.005.004.005.004.001.001.004.005.005.005.005.005.00
21Evgenii Chubar
57.005.005.005.005.004.005.005.003.005.005.005.005.00
22Nikita Lotts
56.005.004.005.004.005.005.004.004.005.005.005.005.00
23Viktor II
55.005.004.005.005.005.005.004.003.005.004.005.005.00
24Ivan Malyutin
54.005.004.005.004.005.005.004.003.004.005.005.003.001.001.00
25SVYATOSLAV MILOVIDOV
53.005.004.003.005.005.004.005.003.005.004.005.005.00
26Klim Gordeev
53.005.004.003.005.005.004.003.005.004.005.005.005.00
27Slava Pirogov
53.004.003.001.003.005.005.004.003.005.005.004.003.004.004.00
28se1f4d4afa9b1
52.005.004.005.005.005.005.005.005.005.004.001.001.001.001.00
29Sergey Saraev
51.005.005.004.004.005.004.004.004.005.003.005.003.00
30Vladimir Kryuchkov
51.005.004.005.003.004.005.005.003.004.004.004.003.001.001.00
31Alexander Dudin
51.005.004.005.004.005.004.005.004.004.003.005.003.00
32Polina Leonteva
51.005.003.005.004.005.005.004.004.004.003.005.004.00
33chekalina nina
51.003.003.003.004.004.004.005.003.005.003.005.003.003.003.00
34Jalal Naghiyev
50.005.005.004.005.005.004.005.005.005.005.001.001.00
35e99eafde4bbe
47.005.004.005.004.005.004.005.005.005.005.00
36Ilia Nabatchikov
47.005.004.005.004.005.004.005.004.005.004.001.001.00
37Iuliia Solomennikova
47.005.002.004.004.004.004.005.004.005.004.003.003.00
38Vladimir Makarenko
47.004.004.005.005.005.005.005.004.005.005.00
39Denis Griaznov
47.005.004.005.005.005.005.005.004.005.004.00
40Pavel Zelenskii
46.005.004.004.004.004.005.005.005.005.005.00
41Andrey Stebenkov
46.005.004.005.005.005.005.005.003.005.004.00
42ef986b5c6027d
46.005.003.005.005.005.005.005.005.004.004.00
43Evgenii Maslov
45.005.004.005.004.005.005.005.004.005.003.00
44Sasha Mogilevskii
45.005.004.005.004.005.004.005.004.005.004.00
45Artem Slivnyi
45.005.004.005.004.005.005.004.004.005.004.00
46Robert Zaraev
44.005.004.005.004.005.003.005.004.005.004.00
47Artyom Zverev
44.005.004.005.004.004.005.004.004.004.005.00
48Dmitry Morozov
44.005.003.005.004.005.005.005.004.005.003.00
49Михаил Яскевич
43.005.004.005.004.005.004.004.003.005.004.00
50Mark Baushenko
42.005.004.002.001.003.004.003.003.004.003.005.005.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.