1Nikita Girman
134.0043252.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.003.00
2Arina Gritsai
134.0043252.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.003.00
3Kirill Dubovik
131.0050252.005.003.0010.0015.003.004.003.000.004.003.001.003.00
4Ruslan Sirazhetdinov
130.0048252.005.002.0010.0015.003.004.003.001.003.004.003.002.00
5Alexandr Migunov
124.0046252.005.002.0010.0015.003.002.001.001.004.004.001.003.00
6Mikhail Lazukov
124.0045253.005.002.0010.0015.002.002.002.001.004.004.002.002.00
7Rheamer
123.0043254.005.003.0010.0015.004.003.002.000.003.003.002.001.00
8Vladislav Mostovik
122.0043252.005.004.0010.0015.003.004.003.004.004.00
9Nikita Odinets
119.0045253.005.002.0010.0015.003.004.000.003.001.003.00
10Vsevolod Vlasov
117.0035252.005.004.0010.0015.003.002.004.001.004.004.001.002.00
11Konstantin Mitrofanov
116.0050254.005.004.0010.000.004.003.003.001.002.002.001.002.00
12Ignat Polezhaev
116.0043253.005.001.0010.0015.002.003.001.001.002.004.001.00
13Yuriy Kim
116.0035253.005.003.0010.0015.002.002.003.001.004.003.002.003.00
14Vladimir Lazarev
115.0053254.005.002.0010.0015.001.000.00
15Irina Prokofieva
115.0043253.005.001.0010.0015.002.003.001.001.002.002.002.000.00
16Irene Chuvilyaeva
114.0032253.005.003.0010.0015.003.003.002.002.003.003.002.003.00
17Evgenii Kulanin
112.0032252.005.003.0010.0015.002.003.002.001.004.003.003.002.00
18Sergey Tkachenko
109.0064123.005.002.0010.000.003.003.002.001.003.001.00
19Konstantin Templin
109.0060254.0010.000.003.002.001.002.002.00
20Yarovoy Artem
109.0052121.005.002.0010.0015.003.001.001.003.004.000.00
21Leonid Dzyatko
107.0048252.005.003.0010.000.002.003.000.003.004.002.00
22Dmitrii Sudakov
106.0039253.005.004.0010.0015.001.003.001.00
23Dmitry Stepakov
106.0025253.005.003.0010.0015.002.003.002.001.004.003.003.002.00
24Aleksei Mikhailov
105.0027252.005.003.0010.0015.003.003.002.001.002.003.002.002.00
25ivan tsvetkov
105.0025253.005.003.0010.0015.002.003.002.001.004.003.002.002.00
26Vadim Grishin
103.0034123.005.004.0010.0015.004.002.004.001.002.004.001.002.00
27Mikhail Maidakov
101.00523.005.004.0010.0015.003.003.000.003.003.000.00
28Nikita Pankov
100.00642.004.003.0010.000.004.002.002.003.003.003.00
29KONSTANTIN LIKHOTA
99.0045253.005.002.002.004.002.000.003.004.001.003.00
30Azamatkhan Arifkhanov
99.00334.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.002.003.00
31Sergey Zaitsev
97.0049123.0010.0015.002.003.000.000.003.00
32Konstantin Gorbunov
97.0034253.005.003.0010.000.002.002.001.004.004.002.002.00
33Ilia Maloglazov
97.0034253.005.003.0010.000.002.002.001.004.004.002.002.00
34Eugene Astafurov
97.0032255.001.0010.0015.003.003.003.00
35Alexander Natalchenko
97.0032122.005.003.0010.0015.003.002.004.001.002.002.002.002.00
36Vladislav Fomberg
96.0053255.003.003.002.001.004.00
37Fedor Dobryanski
96.0016253.005.004.0010.0015.004.003.003.000.003.003.002.00
38Dmitry Vedenichev
95.0048252.005.003.003.000.003.004.002.00
39Alexandr Maximenko
95.0032255.0010.0015.003.002.003.00
40KB- Filipp Gnezdilov
94.00522.004.003.0010.0015.002.003.000.001.002.00
41Vitaly Baranov
94.0027253.004.0010.0015.002.003.002.001.002.00
42Maksim Chernikov
90.00392.005.004.0010.0015.002.001.002.001.002.004.002.001.00
43Elizabeth Chfn
90.00393.004.003.0010.0015.003.004.003.003.001.002.00
44Denis Tsybrick
90.0021254.005.002.0010.0015.003.001.000.003.001.00
45Timur Kalimullin
86.0028250.004.0010.000.002.004.004.001.002.003.002.001.00
46Ильяс Аниканов
85.00532.0010.0015.004.001.00
47a8b2e88e1bf0
84.00254.004.003.0010.0015.004.003.003.001.004.004.002.002.00
48Dima Ermolovich
83.0024121.005.003.0010.0015.002.002.002.002.002.003.000.00
49Aleksei Krylov
83.00254.004.003.0010.0015.004.003.002.001.004.004.002.002.00
50Vladislav Shimanskii
80.00255.004.0010.0015.003.003.003.000.004.004.001.003.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.