1Nikita Girman
134.0043252.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.003.00
2Arina Gritsai
134.0043252.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.004.003.00
3Vladislav Mostovik
122.0043252.005.004.0010.0015.003.004.003.004.004.00
4Irina Prokofieva
115.0043253.005.001.0010.0015.002.003.001.001.002.002.002.000.00
5Azamatkhan Arifkhanov
99.00334.005.004.0010.0015.004.004.004.003.004.004.002.003.00
6a8b2e88e1bf0
84.00254.004.003.0010.0015.004.003.003.001.004.004.002.002.00
7Aleksei Krylov
83.00254.004.003.0010.0015.004.003.002.001.004.004.002.002.00
8Ruslan Sirazhetdinov
82.00252.005.002.0010.0015.003.004.003.001.003.004.003.002.00
9Irene Chuvilyaeva
82.00253.005.003.0010.0015.003.003.002.002.003.003.002.003.00
10Vsevolod Vlasov
82.00252.005.004.0010.0015.003.002.004.001.004.004.001.002.00
11Yuriy Kim
81.00253.005.003.0010.0015.002.002.003.001.004.003.002.003.00
12Kirill Dubovik
81.00252.005.003.0010.0015.003.004.003.000.004.003.001.003.00
13Dmitry Stepakov
81.00253.005.003.0010.0015.002.003.002.001.004.003.003.002.00
14Fedor Dobryanski
80.00253.005.004.0010.0015.004.003.003.000.003.003.002.00
15Vladislav Shimanskii
80.00255.004.0010.0015.003.003.003.000.004.004.001.003.00
16ivan tsvetkov
80.00253.005.003.0010.0015.002.003.002.001.004.003.002.002.00
17Rheamer
80.00254.005.003.0010.0015.004.003.002.000.003.003.002.001.00
18Grigorii Fetisov
80.00252.005.002.0010.0015.003.003.002.004.003.003.003.00
19Evgenii Kulanin
80.00252.005.003.0010.0015.002.003.002.001.004.003.003.002.00
20Anton Dubinnyy
80.00252.005.003.0010.0015.003.001.003.001.004.003.002.003.00
21Daniil Avtushko
79.00254.004.003.0010.0015.003.003.001.001.003.003.001.003.00
22Mikhail Lazukov
79.00253.005.002.0010.0015.002.002.002.001.004.004.002.002.00
23Alexandr Migunov
78.00252.005.002.0010.0015.003.002.001.001.004.004.001.003.00
24Aleksei Mikhailov
78.00252.005.003.0010.0015.003.003.002.001.002.003.002.002.00
25Mikhail Shutov
75.00253.004.002.0010.0015.003.003.003.000.003.002.002.00
26Nikita Chukhrov
74.00253.005.003.0010.0015.002.003.001.000.004.003.00
27Dmitrii Poliakov
74.00255.002.0010.0015.003.002.002.002.002.003.001.002.00
28Vadim Sorokin
74.00253.005.0010.0015.004.002.001.003.003.001.002.00
29Nikita Odinets
74.00253.005.002.0010.0015.003.004.000.003.001.003.00
30Ivan Zharskii
74.00253.005.002.0010.0015.003.003.002.001.003.002.00
31Accidental Hero
74.00253.005.002.0010.0015.003.003.003.003.000.002.00
32Ignat Polezhaev
73.00253.005.001.0010.0015.002.003.001.001.002.004.001.00
33Evgenii Krylov
72.00254.005.002.0010.0015.004.003.004.000.00
34Pavel Orlov
72.00122.005.004.0010.0015.004.004.003.002.004.004.001.002.00
35Sergey Nichiporchik
70.00252.005.003.0010.0015.004.003.002.001.00
36Daniil Sirota
70.00123.005.004.0010.0015.004.002.004.000.004.004.002.001.00
37Denis Tsybrick
69.00254.005.002.0010.0015.003.001.000.003.001.00
38Rinat Mahmutov
69.00253.003.001.0010.0015.003.002.001.001.002.003.00
39Vadim Grishin
69.00123.005.004.0010.0015.004.002.004.001.002.004.001.002.00
40Nikita Fedorov
68.00123.005.003.0010.0015.003.003.002.000.004.004.002.002.00
41Dmitrii Sudakov
67.00253.005.004.0010.0015.001.003.001.00
42Vitaly Baranov
67.00253.004.0010.0015.002.003.002.001.002.00
43Vladislav Vikhrov
67.00253.005.003.0010.000.004.003.002.000.004.004.001.003.00
44Konstantin Mitrofanov
66.00254.005.004.0010.000.004.003.003.001.002.002.001.002.00
45Eugene Astafurov
65.00255.001.0010.0015.003.003.003.00
46Alexander Natalchenko
65.00122.005.003.0010.0015.003.002.004.001.002.002.002.002.00
47Danil Gizdatullin
65.00122.005.003.0010.0015.003.003.004.001.003.004.000.00
48Samuil Burovin
64.00252.005.002.0010.000.003.002.002.001.004.004.002.002.00
49Andrey Kruglov
64.00122.005.004.0010.0015.004.004.004.004.00
50Evgenii Vagapov
64.00123.005.004.0010.0015.004.003.000.003.003.002.00

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.