1George Varenikov
86.00254.005.004.0010.0015.002.004.004.001.004.004.004.00
2Andrey Dolganov
81.00252.005.004.0010.0015.003.004.004.001.003.004.001.00
3Andrey Nepomnyashchy
80.00252.005.004.0010.0015.003.003.003.000.004.002.004.00
4Shura V
79.00251.005.003.0010.0015.003.004.004.001.002.004.002.00
5AndrejLabintsev
78.00252.005.003.0010.0015.002.003.004.001.003.004.001.00
6Galina Zhakova
78.00253.005.004.0010.0015.002.002.002.001.004.004.001.00
7Viacheslav Koloskov
78.00281.005.003.0010.0015.003.003.001.000.004.002.003.00
8Elena Nikolaevskaia
77.00252.005.003.0010.0015.002.002.003.002.003.004.001.00
9Yury Popov
77.00252.000.004.0010.0015.002.003.004.001.004.004.003.00
10Pavel Tsalkovich
73.00252.005.004.0010.0015.004.003.001.001.003.00
11Elena Zhogoleva
73.00251.004.003.0010.0015.002.003.002.000.002.002.004.00
12Nikita Kozin
70.00250.005.001.0010.0015.003.003.002.000.003.002.001.00
13alex denisov
67.00250.005.002.0010.0015.003.002.002.000.002.000.001.00
14Vladimir Saberullin
66.00252.005.004.0010.000.004.004.004.001.004.002.001.00
15Parshin Dmitrii Aleksandrovich
64.00121.004.003.0010.0015.002.004.002.000.004.004.003.00
16Aleksandr Pronevich
62.00121.005.003.0010.0015.002.002.003.001.004.003.001.00
17Oleg Andriyanov
62.00253.005.004.0010.000.003.003.002.001.003.002.001.00
18Aleksei Domnenko
60.00252.005.002.0010.000.002.003.002.001.002.003.003.00
19Oleg Kovalenko
60.00120.005.004.0010.0015.004.002.001.000.003.002.002.00
20Mitrofanovem
60.00251.005.003.0010.000.003.002.002.001.002.003.003.00
21Mike Puzitsky
56.00251.005.002.0010.000.001.001.002.000.003.004.002.00
22Roman Mysianov
56.00252.005.002.0010.000.002.001.003.000.003.002.001.00
23Mikhail Sergeev
56.00251.005.003.0010.000.002.000.001.001.003.003.002.00
24Andrey T
54.00250.005.002.0010.000.001.003.002.000.004.002.000.00
25Valery Vinogradov
54.00250.004.0010.000.002.002.002.001.003.003.002.00
26Aleksandr Andreyankov
53.00252.005.003.0010.000.003.002.002.000.001.00
27Nikolai Makarov
51.00122.005.004.0010.0015.001.000.002.00
28Pavel Grigorev
49.002.005.004.0010.0015.002.003.001.000.003.002.002.00
29Anton Dronov
49.00122.005.003.0010.000.004.002.001.000.003.004.003.00
30Alexander Medvidov
47.00122.005.004.0010.000.004.004.000.000.000.002.004.00
31Dubovkin Maxim
46.00122.005.001.0010.000.004.002.001.001.004.002.002.00
32Nadejda Shilova
46.00121.005.004.0010.000.004.001.002.000.002.003.002.00
33Andrey Gorbachev
45.00122.005.002.0010.000.003.003.001.000.001.004.002.00
34Fedor Erin
45.00121.005.001.0010.000.003.000.002.000.003.004.004.00
35Aleksei Zaplatin
44.00122.005.003.0010.000.002.003.000.000.003.002.002.00
36Michael Karev
42.00122.005.000.0010.000.004.002.001.000.003.002.001.00
37Fan Daymon
42.00251.005.004.000.000.002.000.000.004.001.00
38Kseniya Chystova
42.00122.005.002.0010.000.003.003.000.000.003.002.000.00
39Emelyanov Timofey
41.00122.005.004.0010.000.004.002.002.00
40Pavel Belevich
41.002.005.003.0010.0015.004.002.00
41Dima Sokolov
40.00123.005.000.0010.000.002.004.003.000.001.00
42Valerii Chetvertakov
34.00121.005.002.0010.000.000.000.000.000.003.001.00
43Samiev Mirkamol
34.002.004.000.0010.0015.000.002.001.00
44Batyr Davranovich Ishanov
33.001.000.004.0010.0015.001.002.00
45No Name
31.001.004.003.0010.000.003.004.003.003.00
46Georgy Chernousov
31.00251.005.000.00
47Karine Ayrapetyants
31.000.004.002.0010.0015.00
48Ivan Zaytsev
31.004.003.0010.000.002.002.002.001.004.002.001.00
49Ivan Lozinskii
30.005.0010.0015.00
50Alexey Kurochkin
30.00250.000.000.000.000.000.000.000.001.002.002.000.00