1Elena Nikolaevskaia
131.0052252.005.003.0010.0015.002.002.003.002.003.004.001.002.00
2Andrey Nepomnyashchy
124.0042252.005.004.0010.0015.003.003.003.000.004.002.004.002.00
3Yury Popov
122.0042252.000.004.0010.0015.002.003.004.001.004.004.003.003.00
4AndrejLabintsev
117.0037252.005.003.0010.0015.002.003.004.001.003.004.001.002.00
5Galina Zhakova
106.0025253.005.004.0010.0015.002.002.002.001.004.004.001.003.00
6Aleksei Domnenko
101.0039252.005.002.0010.000.002.003.002.001.002.003.003.002.00
7Shura V
99.0017251.005.003.0010.0015.003.004.004.001.002.004.002.003.00
8Elena Zhogoleva
99.0023251.004.003.0010.0015.002.003.002.000.002.002.004.003.00
9George Varenikov
89.00254.005.004.0010.0015.002.004.004.001.004.004.004.003.00
10Vladimir Saberullin
89.0022252.005.004.0010.000.004.004.004.001.004.002.001.001.00
11Oleg Andriyanov
87.0023253.005.004.0010.000.003.003.002.001.003.002.001.002.00
12Andrey Dolganov
84.00252.005.004.0010.0015.003.004.004.001.003.004.001.003.00
13Andrey Gorbachev
81.0034122.005.002.0010.000.003.003.001.000.001.004.002.002.00
14Mitrofanovem
81.0019251.005.003.0010.000.003.002.002.001.002.003.003.002.00
15Parshin Dmitrii Aleksandrovich
79.0013121.004.003.0010.0015.002.004.002.000.004.004.003.002.00
16Viacheslav Koloskov
79.001281.005.003.0010.0015.003.003.001.000.004.002.003.00
17Nadejda Shilova
79.0031121.005.004.0010.000.004.001.002.000.002.003.002.002.00
18Pavel Tsalkovich
73.00252.005.004.0010.0015.004.003.001.001.003.00
19Nikita Kozin
71.00250.005.001.0010.0015.003.003.002.000.003.002.001.001.00
20alex denisov
69.00250.005.002.0010.0015.003.002.002.000.002.000.001.002.00
21Fedor Erin
65.0017121.005.001.0010.000.003.000.002.000.003.004.004.003.00
22Oleg Kovalenko
63.00120.005.004.0010.0015.004.002.001.000.003.002.002.003.00
23Aleksandr Pronevich
62.00121.005.003.0010.0015.002.002.003.001.004.003.001.00
24Georgy Chernousov
62.0031251.005.000.00
25Mike Puzitsky
59.00251.005.002.0010.000.001.001.002.000.003.004.002.003.00
26Mikhail Sergeev
58.00251.005.003.0010.000.002.000.001.001.003.003.002.002.00
27Roman Mysianov
57.00252.005.002.0010.000.002.001.003.000.003.002.001.001.00
28Andrey T
54.00250.005.002.0010.000.001.003.002.000.004.002.000.00
29Valery Vinogradov
54.00250.004.0010.000.002.002.002.001.003.003.002.00
30Aleksandr Andreyankov
53.00252.005.003.0010.000.003.002.002.000.001.00
31Anton Dronov
52.00122.005.003.0010.000.004.002.001.000.003.004.003.003.00
32Pavel Grigorev
51.002.005.004.0010.0015.002.003.001.000.003.002.002.002.00
33Nikolai Makarov
51.00122.005.004.0010.0015.001.000.002.00
34Alexander Medvidov
47.00122.005.004.0010.000.004.004.000.000.000.002.004.00
35Dubovkin Maxim
46.00122.005.001.0010.000.004.002.001.001.004.002.002.000.00
36Aleksei Zaplatin
46.00122.005.003.0010.000.002.003.000.000.003.002.002.002.00
37Michael Karev
42.00122.005.000.0010.000.004.002.001.000.003.002.001.00
38Fan Daymon
42.00251.005.004.000.000.002.000.000.004.001.000.00
39Kseniya Chystova
42.00122.005.002.0010.000.003.003.000.000.003.002.000.00
40Emelyanov Timofey
41.00122.005.004.0010.000.004.002.002.00
41Pavel Belevich
41.002.005.003.0010.0015.004.002.00
42Dima Sokolov
40.00123.005.000.0010.000.002.004.003.000.001.00
43Valerii Chetvertakov
34.00121.005.002.0010.000.000.000.000.000.003.001.00
44Samiev Mirkamol
34.002.004.000.0010.0015.000.002.001.00
45Batyr Davranovich Ishanov
33.001.000.004.0010.0015.001.002.00
46No Name
31.001.004.003.0010.000.003.004.003.003.00
47Karine Ayrapetyants
31.000.004.002.0010.0015.00
48Ivan Zaytsev
31.004.003.0010.000.002.002.002.001.004.002.001.00
49Alexey Kurochkin
31.00250.000.000.000.000.000.000.000.001.002.002.000.001.00
50Ivan Lozinskii
30.005.0010.0015.00